فیله مرغ گریل

۲۵۹۰۰ تومان

(نان ایتالیایی ، فیله مرغ گریل ، پنیر ، کاهو ، خیارشور ، موتزارلا ، گوجه ، قارچ ، سس انتخابی)

ساندویچ توسکانا

۲۹۵۰۰ تومان

 (گوشت گردن همراه با قارچ ، فلفل دلمه ، کاهو، خیارشور ، گوجه ، سس انتخابی)

فیلادلفیا استیک

۲۷۹۰۰ تومان

(نان ایتالیایی ، راسته گوساله ، پنیر ، گوجه، کاهو، موتزارلا، خیارشور، فلفل دلمه، قارچ، سس انتخابی )

فیله مرغ سوخاری

۲۵۹۰۰ تومان

(نان ایتالیایی ، فیله مرغ کریسپی ، گوجه ، خیارشور ، ریحان تازه ، پنیر (دلخواه) ، سس انتخابی)

فیله مرغ کریسپی

۲۵۹۰۰ تومان

(نان ایتالیایی ، فیله مرغ کریسپی ، گوجه ، خیارشور ، ریحان تازه ، پنیر (دلخواه) ، سس انتخابی)