بشقاب سبزیجات

۱۴۹۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

۱۰۸۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر موتزارلا

۱۶۸۰۰ تومان

سیب زمینی با گوشت چرخ کرده چیلی(تند)

۱۶۸۰۰ تومان

سیب زمینی با سس قارچ

۱۶۸۰۰ تومان